Garantijas noteikumi


Visām autobalta.com pirktajām precēm ir ražotāja garantija.

Ražotāja noteiktais garantijas termiņš precēm ir atšķirīgs, tas var būt līdz pieciem gadiem.

Informācija par ražotāja garantijas termiņu konkrētajai precei ir meklējama preces aprakstā vai ir iespējams pajautāt autobalta.com klientu konsultantam.

Pretenzijas pieteikšanas tiesības ir spēkā, ja prece tika izmantota tikai paredzētājos apstākļos un tikai mājsaimniecībā.

Juridiskām personām, kas nav Patērētājs, tiek nodrošināts tikai Ražotāja noteiktais garantijas termiņš.

Informējam, ka ražotāja garantijas nosacījumi ir spēkā, ja pircējs var uzrādīt:

- pirkumu apliecinošu dokumentu (čeks, pavadzīme);

- ražotāja vai izplatītāja garantijas karti (gadījumā, ja ražotājs vai izplatītājs tādu ir ietvēris preces komplektācijā).

informāciju par sertificētajiem ražotāja servisa centriem vari atrast, ražotāja vai izplatītāja garantijas kartē, zvanot ražotājā pārstāvniecībai vai uz preces iepakojuma norādītajam izplatītājam.

Ražotāja garantijas nosacījumi nav spēkā pret bojājumiem, kas radušies pircēja vai lietotāja vainas dēļ

ja preci pircējs ir izmantojis ražošanas vai profesionāliem mērķiem (gadījumā, ja konkrētā prece nav paredzēta šādiem nolūkiem);

garantija nedarbojas, ja radušies bojājumi nepareizas preces transportēšanas rezultātā.

Sūdzību un ārpustiesas strīdu izskatīšanas kārtība.

Sūdzību par preču pieejamību vai kvalitāti lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi info@autobalta.com. Sūdzība tiks izskatīta 15 darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.

Ja sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un Jūs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekritīsiet, Jums ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas.

Atteikuma tiesības:

1. Jums ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā atteikties no šā līguma, neminot iemeslu.

2. Atteikuma tiesību izmantošana beigsies pēc 14 dienām, sākot no dienas, kad jūs esat ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko jūs esat norādījis, ir ieguvusi preces valdījumā.

3. Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ir jāinformē mūs, e-pasta adrese: info@autobalta.com par lēmumu atteikties (forma) no šā līguma.

4. Atgriezta prēce nav lietota, jabut oriģināla iepakojumā, iepakojums nav bojats vai netīrs.